ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY

V květnu 2019 jsme poslali do 29.ročníku výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka … je ta země …“ na téma „Lidé a zvířata“ 7 prací žáků naší školy.  Do Havířova doputovalo téměř 2 300 obrázků dětí z z Litvy, Slovenska, Polska, Běloruska, Slovinska, Estonska, Argentiny, Kazachstánu,...
Tento školní rok jsme zaslali do výtvarné soutěže „Nejsem na světě sám“ 8 výkresů na krásné téma „Bájný svět pod hladinou řek“. Přišlo k nám do školy toto oznámení: „Dobrý den, s radostí vám oznamujeme, že v soutěži Nejsem na světě sám obsadila Pamela Kandračová prestižní 3. místo (4-10 let) a...
Již je naší tradicí, že každoročně žáci prvního stupně a tanečního kroužku navštíví v době adventu domovy seniorů. Bývá to pokaždé příjemné zpestření, jak pro klienty, tak pro naše žáky. Nikdy nezapomeneme pro ně vzít s sebou malou pozornost. Letos jsme kromě Domova pro seniory Harmonie...
Čas nám ve třídě neúprosně běží, a tak máme opět po roce Vánoce. Celý advent i předchozí čas jsme věnovaly přípravám na tyto svátky. Měli jsme to opravdu pestré a časově náročné. Nejdříve jsme začaly s nácvikem vánočního programu, s nímž souvisela výroba rekvizit a kulis, dále...
Jak se již stalo zvykem na naší škole, každoročně na Staré radnici připravujeme výstavu prací našich žáků a učitelů. Letos jsme poprvé připravili výstavu s tematikou adventu a Vánoc. Vernisáž výstavy proběhla na zámku 10. prosince 2019 a zapojili se do ní všichni žáci 1. stupně společně s žáky...
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 proběhl na naší škole pro žáky 1. a 2. stupně projektový den na téma „Kyberšikana a sexting“, který si připravil lektor pan Radek Palacký z organizace KAM, z.s.. Cílem projektového dne bylo ukázat a vysvětlit žákům 6. – 9. třídy co je to láska, sex a přátelství. Vysvětlit...
V úterý 3. 12. 2019 navštívil naši školu ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín pracovník Městské policie Vsetín. Besedy se účastnili žáci 5. třídy spolu s žáky třídy 4S. Přednášející dětem v krátkosti představil náplň své práce a práce svých kolegů a následně se podrobně věnoval tématu drobných krádeží ve velkých...
Dne 3. 12. 2019 se žáci 1., 2., a 3. ročníku zapojili do aktivit souvisejících s přípravou na vánoce. Ráno všechny čekala na vsetínském zámku lektorka s připraveným programem týkajícího se vánoc. Nejprve připomněla žákům tradice a zvyky. Poté se žáci zapojili do tvoření. Měli možnost si...
Ve čtvrtek 28. 11. nás ve škole v ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín proběhla beseda na téma „Bezpečnost do škol“, která byla rozdělena na dvě části. V první části nás navštívil tiskový mluvčí – preventista Policie ČR – KŘP Zlínského kraje por. Bc. Vladimír Malcharczik, který přišel žákům 2. třídy povyprávět, jak...
Dne 20. 11. 2019 se vycházející žáci jeli podívat do OU Kelč, které připravuje žáky v tříletých oborech ukončených závěrečnou zkouškou. Úspěšný absolvent může obdržet výuční list v oborech Strojírenské práce, Zednické práce, Zahradnické práce, Pečovatelské služby, Prodavačské práce. Škola...
1 | 2 | 3 | 4 >>