ZŠ PRAKTICKÁ Aktuality 2020/21

Již je na naší škole tradicí, že se každoročně účastníme výtvarné soutěže Romano suno.  Letos byl zahájen již 23. ročník soutěže. Někteří žáci malovali na téma: „Oblíbené místo, kde se scházím s kamarády“ a jiní žáci malovali na volné téma. Zasláno do soutěže bylo celkem 12 obrázků....
Poslední měsíc školního roku 2020/2021 se naplnila tužba nejen dětí ze 4. třídy, ale i všech vyučujících, kteří zde docházejí vyučovat. Z fondu investic jsme do třídy dostali novou interaktivní tabuli, na kterou jsme se dlouho těšili. Moc dobře víme, že interaktivní tabule ve výuce není náš...
Ovocentrum ve Valašském Meziříčí, které našim žákům pravidelně dodává ovoce a zeleninu, vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma „Důležitý vitamín C“. Odeslali jsme 24  prací žáků naší školy a za odměnu nám byly doručeny krásné barevné nákrčníky a drobné upomínkové předměty. Všichni zúčastnění měli...
V úterý 8.6.2021 jsme se s naší školní družinou vypravili objevovat historii Valašska. Jeli jsme vlakem krásnou červnovou krajinou směr Lidečko, kde jsme vystoupili a šli k Čertovým skalám. Je to tajemné místo, které nutí člověka objevovat a zkoumat. Legenda vypráví o chytrém...
Ministerstvo vnitra vyhlásilo 18. ročník výtvarné soutěže „Svět očima dětí“, které mělo letos téma „Svět v době pandemie a hrdinové v první linii“. I když se nejedná o příliš veselé téma, všichni dobu covidovou vnímáme a každodenně prožíváme. To všechno se promítlo i do obrázků dětí. Ať...
Památník Terezín vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem „Když je třeba pomoci“. I když bylo toto téma pro naše žáky 3. třídy složité, vznikla jedinečná výtvarná díla, která oslovila i porotu soutěže. V měsíci květnu jsme se dověděli, že byly odbornou porotou vybrány rovnou tři obrázky, které...
Konečně se, v úterý 1.6. po dlouhé době  umoudřilo počasí a mohly jsme s dětmi ze školní družiny strávit příjemné chvilky v přírodě. Velkým zážitkem byla pro ně již cesta vlakem. Z okna vlaku pozorovaly ubíhající krajinu a netrpělivě se vyptávaly, kdy už tam budeme. Dočkaly...
Ovocentrum Valašské Meziříčí, které našim dětem pravidelně dodává na svačinku ovoce a zeleninu, vyhlásilo výtvarnou  soutěž pro žáky prvního i druhého stupně na téma „Důležitý vitamín C“. Všichni zúčastnění si při kreslení a malování připomněli známé i neznámé druhy ovoce a zeleniny. Které...
Zahrádky je možno zakládati několikerým způsobem; nejlepší je ten, že se na to vezme zahradník. Zahradník vám tam nasází všelijaké hůlky, proutí a košťátka, o kterých tvrdí, že jsou to javory, hlohy, bezy, vysokokmeny, polokmeny a jiné přírodní druhy; potom se ryje v hlíně, zobrací ji naruby a zase...
Do výtvarné soutěže ,,Požární ochrana očima dětí“ se každoročně zapojujeme a výjimkou nebyl ani letošní školní rok. Během měsíce dubna namalovali žáci ZŠ speciální v rámci Družiny 5 a žáci 2., 3. a 6. třídy ZŠ praktické mnoho krásných a pestrobarevných obrázků, v nichž hasiči hrají hlavní...
1 | 2 | 3 >>