Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Vsetín

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Vsetín je určená hospitalizovaným dětem a jejím hlavním úkolem je pomocí vzdělávacích a herních aktivit usnadnit adaptaci dítěte ve zdravotnickém zařízení, odvést pozornost od nemoci a tím pozitivně ovlivnit zdravotní stav dítěte. K dispozici máme širokou škálu moderních pomůcek, včetně Ipadů, kvalitních knih, didaktických hraček a výtvarného materiálu. Předškolní děti využívají krásně zařízenou hernu. S dětmi pracujeme skupinově i individuálně, dle aktuálního zdravotního stavu a doporučení lékařů. Dětem chystáme zábavu dle věku a zájmu i na odpoledne, aby i v naší nepřítomnosti trávily čas smysluplně. Veškeré tyto aktivity jsou prevencí projevů syndromu hospitalismu.

Mgr. Simona Dobiásová 

Aktuality

Moc bychom chtěli poděkovat obci Janová, panu starostovi Ing. Jaroslavu Tomancovi a paní ředitelce Mateřské školy Martině Borsíkové Ďurinové za krásný sponzorský dar pomůcek, který zpestří dětem pobyt v nemocnici. Velmi si toho vážíme. Karolína Kovářová
Základní škola při Fakultní nemocnici v Hradci Králové vyhlásila 2. ročník výtvarné soutěže škol při nemocnicích. Stejně jako v loňském roce bylo téma ,,Nemocniční zajíček“. S chutí jsme se s dětmi pustili do práce a podařilo se nám vytvořit celkem 6 prací s velikonoční tématikou. Úspěch je veliký!...
Jaro se probudilo po dlouhém spánku a sluneční paprsky již rozzářily i naše dětské oddělení. Na začátku měsíce března se všechny děti podílely na jarní výzdobě chodeb a oken, která se nám moc povedla, a která každý den kouzlí úsměvy na dětských tvářích. Během jarních dnů děti s radostí tvoří...
Mám velkou radost, že se mi po šesti letech spolupráce s neziskovou organizací „ Celé Česko čte dětem“ podařilo domluvit, že sbírku knih, kterou uspořádala organizace „Péče srdcem z.ú. z Ostravy, darují naší ZŠ a MŠ při nemocnici Vsetín. Obdrželi jsme překrásný dárek v podobě 86...
S novým školním rokem začala již tradičně rovněž výuka základní a mateřské školy při Vsetínské nemocnici. Hospitalizované děti se vzdělávají s moderními výukovými pomůckami, jejich výtvarné práce se umísťují v nejrůznějších soutěžích či zdobí oddělení. „Škola při dětském oddělení je určená...
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín srdečně děkuje „Nadaci Synot“, senátora Ivo Valenty, za udělení nadačního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na didaktické pomůcky. Pro základní školu při nemocnici jsme zakoupily multilicenci výukového programu „Umíme česky“ a „Umíme matiku“....
Základní škola při Fakultní nemocnici v Hradci Králové vyhlásila 1. ročník výtvarné soutěže škol při nemocnicích. Téma pro letošní rok byl "Nemocniční zajíček". Na samotnou tvorbu jsme měli čtyři dny. Zrovna řádila chřipková epidemie a všechny děti musely ležet v postýlkách. Podařilo se nám...

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Vsetín