ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY

V úterý, 5.11.2019 se žáci 3. ročníku zúčastnili lektorského programu na vsetínském zámku „ Příroda ve věži“. Jednotlivá patra věže vsetínského zámku jsou vybavena živočichy, kteří žijí v naší krajině. V přízemí „pluly“ pod nohama žáků říční ryby, nad hlavou se vznášel čáp a nechyběli vodní ptáci a...
I když má říjen 31 dní, utekl nám ve družině snad ještě rychleji než září. Setkáváme se v přátelském duchu každý den. Třeťáci se po dobrém obědě těší, copak budeme ve družině dělat. Máme také dvě nové žačky. Žáci mají výtvarného ducha a při tvoření relaxují. Zvládli jsme nakreslit několik...
Dne 4.11.2019 se vycházející žáci zúčastnili besedy na ÚP ve Vsetíně. Informační a poradenské středisko v rámci besedy seznámilo žáky nejen s novými pojmy, např. Národní soustava povolání. Žáci vypracovali orientační test zájmů, který jim měl být nápomocen při jejich rozhodování, kterou...
V pátek 25.10.2019 vyvrcholily v naší třídě přípravy na Haloween. Sešly se opravdu pohádkové bytosti, především paní čarodějnice druhé kategorie paní Okulárová a její mladší čarodějka Chychtejda. Někteří žáci dokonce utekli z lavic, když se čarodějnice objevily ve dveřích. Dále se...
V letošním školním roce opět pokračujeme ve spolupráci s Městskou policií ze Vsetína, která si pro nás vždy připraví zajímavou besedu. První beseda byla uskutečněna 8. 10. 2019 se žáky 5. a 6. třídy na téma „Mladiství a právní problematika“. Tato beseda byla zaměřena na problematiku chování...
Každý rok na podzim odesíláme do naší spřátelené ZŠ, MŠ a PŠ Kolín zdařilé výkresy žáků naší školy. Tentokrát jsme jich na volné téma vybrali a odeslali dvacet. Tyto práce jsou ukázkou pestré náplně hodin výtvarné výchovy žáků všech věkových skupin a zařazení. Naše díla budou vystavena spolu s...
Dne 24. 10. 2019 se vycházející žáci zúčastnili burzy škol v Kulturním domě ve Vsetíně. Některé školy je velice zaujaly, i když věděli, že se tam hlásit nebudou. Žáci měli ve svém výběru střední školy téměř jasno a se zástupci škol si velmi rádi probrali detaily, taktéž jim byly zodpovězeny...
Téma: konopí, jeho využití v minulosti i současnosti (textil, stavebnictví, potravinářství aj.), výchova ke zdraví, prevence kriminality V září jsme navštívili lektorský výukový program na vsetínském zámku. Skutečnost, že konopí není jen droga, se žáci 3. ročníku dozvěděli na výstavě o této...
V říjnu nastal ten pravý čas zopakovat si znalosti o našich běžných jedlých, nejedlých a jedovatých houbách. Žáci 3. ročníku se zúčastnili výukového programu o našich houbách včetně nově nainstalované výstavy hub. Zábavnou formou je programem provázela lektorka, která si jejich vědomosti ověřila v...
Na konci říjnového měsíce jsme poslali do výtvarné soutěže „Nejsem na světě sám“  8 výkresů na krásné téma „Bájný svět pod hladinou řek“.  Tři práce třídy 4.S  a 5 obzvlášť povedených obrázků dětí ze 3.třídy, které pracovaly pod vedením paní vychovatelky Lenky Burdíkové. Tyto výtvory...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>