Přehled tříd a zaměstnanců na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín ve školním roce 2018/2019

Třídy:

Třída

Počet

    ZŠ praktická

7

    MŠ speciální

1

    Přípravný stupeň ZŠ speciální

1

     ZŠ speciální

6

    Rehabilitační třída ZŠ speciální

1

    ZŠ při NsP

1

    MŠ při NsP

1

    ŠD

7

    ŠK

1

Celkem:

26

 

Zaměstnanci:

Zaměstnanci

Počet

    Učitelé

22

    Vychovatelé

8

    Asistenti pedagoga

26

    Provozní zaměstnanci

9

    Správní zaměstnanci

3

Celkem

68

Třídní učitelé

   Třída

Třídní učitel(ka)

Kontakt

    MŠ speciální

    Bc. Miroslava Krystyníková

    krystynikova.miroslava@zsms-turkmenska.cz

    R 0

    Mgr. Soňa Špitálská

    spitalska.sona@zsms-turkmenska.cz

    R 1

    Mgr. Klaudia Szabová

    szabova.klaudia@zsms-turkmenska.cz

    S 1

    Mgr. Martina Chovancová

    chovancova.martina@zsms-turkmenska.cz

    S 2

    Mgr. Jitka Orságová

    orsagova.jitka@zsms-turkmenska.cz

    S 3

    Mgr. Radka Šuláková

    sulakova.radka@zsms-turkmenska.cz

    S 4

    Mgr. Petra Merhautová

    merhautova.petra@zsms-turkmenska.cz

    S 5

    Mgr. Hana Růžičková

    ruzickova.hana@zsms-turkmenska.cz

    S 6

    Mgr. Ivana Kahánková

    kahankova.ivana@zsms-turkmenska.cz

    ZŠ při NsP

    Mgr. Simona Dobiasová

    dobiasova.simona@zsms-turkmenska.cz

    MŠ při NsP    

    Kovářová Karolína

    kovarova.karolina@zsms-turkmenska.cz

    1. třída

    Mgr. Vladimíra Seibertová

    seibertova.vladimira@zsms-turkmenska.cz

    2. třída

    Mgr. Ludmila Spitzerová

    spitzerova.ludmila@zsms-turkmenska.cz

    3. třída

    Mgr. Pavla Andrýsková

    andryskova.pavla@zsms-turkmenska.cz

    4. třída

    Ing. Milena Horsáková

    horsakova.milena@zsms-turkmenska.cz

    5. třída

    Mgr. Hana Nováková

    novakova.hana@zsms-turkmenska.cz

    7. třída, oddělení 6.     třída

    Mgr. Ivo Trunkát

    trunkat.ivo@zsms-turkmenska.cz

    9. třída, oddělení 8.     třída

    Mgr. Radka Třetinová

    tretinova.radka@zsms-turkmenska.cz

Netřídní učitelé:

Učitel(ka)

 

Kontakt

    Mgr. Roman Třetina

    ředitel školy

    tretina.roman@zsms-turkmenska.cz

    Mgr. Věra Kvasnicová

    zástupkyně ředitele školy

    kvasnicova.vera@zsms-turkmenska.cz

    Mgr. Vlasta Kovářová

    zástupkyně ředitele školy

    kovarova.vlasta@zsms-turkmenska.cz

    PaedDr. Iva Surovčáková

    výchovná poradkyně

    surovcakova.iva@zsms-turkmenska.cz

Vychovatelky:

Třída

Vychovatelka

Kontakt

     1. třída

    Bc. Jana Škorňová    

    skornova.jana@zsms-turkmenska.cz

     2. třída

    Mgr. Petra Ševčíková

    sevcikova.petra@zsms-turkmenska.cz

     3. třída

    Bc. Lenka Burdíková

    burdikova.lenka@zsms-turkmenska.cz

     S 1

    Bc. Helena Nedbálková

    nedbalkova.helena@zsms-turkmenska.cz

     S 2

    Mgr. Eva Hrabovská

    hrabovska.eva@zsms-turkmenska.cz

     S 3

    Bc. Soňa Fojtíková    

    fojtikova.sona@zsms-turkmenska.cz

     S 4

    Bc. Nikola Dědková

    dedkova.nikola@zsms-turkmenska.cz

     ŠK

    Bc. Ludmila Slavíková

    slavikova.ludmila@zsms-turkmenska.cz

Asistenti pedagoga:

Třída

Asistent

    R 0

    Kristýna Machalcová

    Bc. Helena Nedbálková

    R 1

    Jana Regmundová

    Jaroslav Staněk

    S 1

    Mgr. Eva Hrabovská

    Eva Urubová

    S 2

    Bc. Soňa Fojtíková

    Kateřina Dančáková

    Bc. Ilona Šnobeltová

    S 3

    Bc. Ludmila Slavíková

    Marie Vaštáková

    S 4

    Ivana Batová

    Kristina Fojtů

    S 5

    Eva Šimarová

    Lenka Horáková

    S 6

    Aleš Čapák

    MŠ speciální

    Bc. Nikola Dědková

    Valerie Mikešová

    1. třída

    Bc. Jana Škorňová

    2. třída

    Mgr. Petra Ševčíková

    3. třída

    Erika Mollová

    4. třída    

    Dagmar Jakubcová

    5. třída

    Bronislava Videcká

    7. třída

    Petr Plachý

    9. třída

    Hana Hromadová

    ZŠ praktická ŠD 1. třída

    Bronislava Videcká

    ZŠ praktická ŠD 2. třída

    Karolína Kovářová

    ZŠ praktická ŠD 3. třída

    Erika Mollová

    ZŠ speciální ŠD 1

    Kristýna Machalcová

    Kateřina Dančáková
 

    ZŠ speciální ŠD 2

    Jaroslav Staněk

    Jana Regmundová

    ZŠ speciální ŠD 3

    Eva Šimarová

    Eva Urubová

    ZŠ speciální ŠD 4

    Lenka Horáková

    Aleš Čapák

    ŠK

    Kristýna Fojtů

    Ivana Batová

Provozní zaměstnanci:

Zaměstnanec

Pracovní zařazení

    Radomil Staněk

    školník

    Zdeněk Kandrač

    pomocný dělník (dotace ÚP)

    Vladimíra Juřicová

    uklízečka

    Božena Kretíková

    uklízečka

    Dagmar Kostárová

    uklízečka, pradlena

    Bc. Gabriela Libosvárová

    vedoucí stravování

    Marie Pernická

    hlavní kuchařka

    Jana Válková

    kuchařka

    Zdeňka Švecová

    kuchařka

Správní zaměstnanci:

Zaměstnanec

Pracovní zařazení

Kontakt

    Iva Štecová    

    ekonomka školy

    ucetni@zsms-turkmenska.cz

    Bc. Gabriela Libosvárová

    pokladní školy

    libosvarova.gabriela@zsms-turkmenska.cz

    Bc. Lenka Burdíková

    administrativa

    info@zsms-turkmenska.cz