Projektová činnost v letech 2006 - 2015

Školní rok 2006/2007

   
Využití kulturních a uměleckých činností k utváření pozitivních vlastností   ZK  39 000,- Kč
Sport – prevence kriminality      ZK 40 000,- Kč
Kdo si hraje, nezlobí    město Vsetín  50 000,- Kč
Integrace romské komunity  MŠMT 99 960,- Kč
Podpora zaměstnanosti  MPSV 247 000,- Kč
Dopravní výchova  Nadace D-K-S  21 000,- Kč

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2007/2008

   
Předplavecký výcvik  město Vsetín 8 000,- Kč
Tvůrčí dílny      město Vsetín 10000,- Kč
Příroda ve škole          MŠMT 100 000,-Kč
SHM ZK 4 000,- Kč
Využití kulturních a uměleckých činností k utváření pozitivních vlastností  ZK  80 000,- Kč 
Cykloturistika na škole Nadace D-K-S 20 000,- Kč
ICT ve výuce handicap. Nadace ČEZ 100 000,- Kč
Odpoledne ve škole  MŠMT 89 000,- Kč

 

Školní rok 2008/2009
 
   
Předplavecký výcvik město Vsetín  8 000,- Kč
SHM    ZK  5 000,- Kč
Využití kulturních a uměleckých činností k utváření pozitivních vlastností  ZK   80 000,- Kč 
Využití kulturních a uměleckých činností k utváření pozitivních vlastností MŠMT 89 000,- Kč 
Kompenzační pomůcky  ZK 140 000,- Kč
Odpoledne ve škole  MŠMT 58 000,- Kč 

 

Školní rok 2009/2010
 
   
Předplavecký výcvik  město Vsetín 3 500,- Kč 
Odpoledne ve škole ZK 85 000,- Kč
SHM  ZK  7 000,- Kč
Využití kulturních a uměleckých činností k utváření pozitivních vlastností ZK 29 000,- Kč
Odpoledne ve škole MŠMT   77 000,- Kč

 

Školní rok 2010/2011
 
   
Prevence rizikového chování na škole s převahou romských žáků        MŠMT    33 000,-Kč 
Čtení, čtení, nad něj není … stále pokračujeme MŠMT 57 000,-Kč
SHM ZK 5 000,- Kč

 

Školní rok 2012/2013
 
   
SHM                                                                                                            ZK       5 000,- Kč

 

Školní rok 2013/2014    
SHM        ZK        5 000,- Kč
Čtení, čtení, nad něj není …. nekončíme                                 MŠMT 57 000,-Kč

 

Školní rok 2014/2015    
Čtení, čtení, nad něj není …. stále nás baví MŠMT 57 900,- Kč
Dotyky přírody ve škole                                                                         ZK        68 000,- Kč
SHM         ZK 5 000,- Kč

 

Projekty z ESF
 
   
Chci a proto umím      OPVK    2  083 397,- Kč 
Vše souvisí se vším             OPVK 2 496 837,-Kč
Odpoledne ve škole OPVK 2 496 837,-Kč
Centrum nových metod a příležitostí ve vzděláván –
partner projektu
OPVK 1 583 995,- Kč
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce –
partner projektu
OPVK bez finan. podílu
Šance pro všechny – partner projektu OPVK bez finan. podílu
Ovoce do škol OPVK bez finan. podílu
Cesta k praktickému životu OPVK 940 680,- Kč
Krok správným směrem OPVK 2  341 753,- Kč 
Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji –
partner projektu 
OPVK 974 902,- Kč
Cesta za poznáním OPVK 324 302,- Kč 
Cesta za praxí  OPVK 210 655,- Kč
Comenius Regio – partner projektu OPVK bez finan. podílu

 

Rodičovské sdružení Na cestě
projekty s poporou Zlínského kraje
   
2012           " Děláme, co nás baví - pokračujeme"        78 000,- Kč
2013 " Poznáváme svět kolem nás" 60 000,- Kč
2013 " Pomáháme dětem" 28 000,- Kč
2014 " Učit se a bavit se " 44 000,- Kč
2015 " Učíme se ve volném čase" 50 000,- Kč