Poděkování za finanční podporu

Děkujeme firmě Kayaku Safety Systems Europe a. s. za poskytnutí finančního daru naší škole. Finanční prostředky budou využity na nákup rehabilitační židle pro žáka s těžkou diagnózou.