Hipoterapie

Kontakt se zvířaty je pro děti silně motivační. Našim cílem je rozvíjet žáky naší školy v oblasti vzdělávání i sociálně integrační. Canisterapie i hipoterapie nám pomáhá těchto cílů dosáhnout. Zooterapie bude do výuky zařazována i v příštích letech.

Kristýna Machalcová

 

 

Hipoterapie